Všetko o nákupe

Či už si u nás nakúpil alebo sa na nákup ešte len chystáš, spísali sme pre teba niekoľko veľmi dôležitých bodov, ktoré by ťa mohli zaujímať. Tieto body tiež poukazujú na časté otázky smerujúce na náš telefón alebo e-mail. Predtým než zavoláš a budeš sa chcieť na čokoľvek opýtať, venuj prosím pozornosť tomuto textu, ktorá obsahuje nasledujúce body:

1. Ako nakupovať v našom e-shope?
2. Doprava a platba
      2.1 Spôsoby a ceny dopravy
      2.2 Možnosti platby a ich ceny
3. Reklamácia

1. Ako nakupovat v našom e-shope?

Celý obchod je postavený tak, aby si sa na ňom orientoval čo najľahšie a rýchlo našiel to, čo potrebuješ. Objednať tovar je u nás veľmi ľahké a vďaka inováciám rýchle. Ešte predtým, než si necháš zaslať na adresu niektorý z našich produktov, chceme ťa ubezpečiť, že:
 
- Tovar je úplne nový (ak nie je v detaile produktu uvedené výrazným spôsobom inak);
- V cene je plná dvojročná záruka (ak nie je uvedené inak, nevzťahuje sa na VO partnerov);
- Doba dodania: 1-2 pracovné dni v závislosti na skladovej dostupnosti tovaru.
 
Viac informácií o podmienkach dodávky nájdeš nižšie v odseku "Doprava a platba".

Postup objednania tovaru na dobierku:

1. Pre výber tovaru z našej ponuky použi ľavé menu na hlavnej stránke, kde sú uvedené prehľadne všetky kategórie. Ak by si nenašiel to, čo hľadáš, využi okienka pre fulltextové vyhľadávanie v hlavičke nášho webu. Ak sa chceš dostať na titulnú stranu, klikni na logo značky v ľavom hornom rohu.

2. Vyber si techniku​​, ktorú chceš a cez jej obrázok alebo názov vo výpise produktov prejdi do detailu produktu, kde nájdeš všetky technické špecifikácie aj detailné obrázky.

3. Až nájdeš to pravé, tlačidlom "Pridať do košíka" presunieš produkt do nákupného košíka, kde opäť vidíš názov produktu, skladovú dostupnosť, počet objednaných kusov (možno meniť) i cenu. V tejto fáze si tiež môžeš vybrať jeden z našich darčekov k objednávke, ktorý závisí na celkovej cene objednaného tovaru. Od toho sa tiež odvíja doprava zadarmo, ktorá je nastavená na hranicu 900 eur s DPH. V tomto bode sa tiež zadávajú nákupné aj študentské kódy pre zľavy.
 
4. Ak si všetko správne vyplnil, prejdi na tlačidlo "Pokračovať", ktorým sa presunieš do karty "Doprava a platba", kde je potrebné vybrať spôsob úhrady, doručenie a vyplniť identifikačné údaje, ktoré slúžia na bezpečné dodanie tovaru až k tebe domov, či do firmy. Prosíme, nezabudni si všetky údaje starostlivo prekontrolovať, zabrániš tak problémom s doručením tovaru na tvoju adresu.
 
5. Po stlačení tlačidla "Potvrdiť údaje" sa presunieš na posledný krok procesu, ktorým je rekapitulácia všetkých objednaných služieb a tovaru. Tu máš tiež možnosť napísať nám krátky odkaz, ktorý bude priložený k objednávke. Pokračuj stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Týmto sa celý proces uzavrie a odošle sa na tebou zvolenej mobilné telefónne číslo textová správa a na e-mailovú adresu e-mail o prijatí objednávky. Po spracovaní objednávky ti zašleme informácie o potvrdenie objednávky a expedíciu tovaru.

2. Doprava a platba

2.1 Spôsoby a ceny dopravy 

Spoliehame sa na skúsený tím profesionálov spoločnosťou PPL/DHL, ktorý sa nám osvedčil zo všetkých najšetrnejším zaobchádzaním sa zásielkami aj spoľahlivými a pokojnými vodiči: 
 • PPL - tento dopravca automaticky pri doručovaní balíka posiela SMS s číslom zásielky a dobierkou vr. telefónneho čísla na vodiča.  
–  Doručiť kuriérom na adresu - Doručenie tovaru priamo ľubovoľnú slovenskú adresu bydliska či práce do 24 hodín od odoslania;
 
Cena: 5 / nad 100  zadarmo;
 
Adresa pre vyzdvihnutie:
 
Profi-DJ s.r.o.
A1 Park Hlavní 684/106,
Lelekovice 66431

2.2 Možnosti platby a ich ceny

V našom obchode môžeš platiť najbežnejšími metódami, poďme si ich prejsť pekne poporiadku

 • V hotovosti pri prevzatí tovaru: 

– Dobierka po celej ČR a SR 

Cena dobierky: 3 / nad 100  zadarmo;

– osobně na predajni

Cena vyzdvihnutie tovaru osobne a ďalšie možnosti platby sú zadarmo

 • Predplatba na účet - čiže prevedením hotovosti na základe zálohovej faktúry. V takomto prípade čakáme na pripísanie platby na náš účet a následne tovar okamžite expedujeme, ak je na sklade. 
 • On-line platba - cez platobný bránu spoločnosti GoPay. V takom prípade nám hotovosť dorazí okamžite a tovar, pokiaľ je skladom, ti môžeme ihneď expedovať.

3. Reklamácia

Reklamáciu u nás (alebo osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. V súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov prijímame reklamácie:

−    na našej adrese pre doručovanie;

−    v našom sídle;

−    v mieste podnikania;

−    u osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť adresu pre doručovanie / osobu určenú k oprave.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

−    pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;

−    zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

−    reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme); pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

−    pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná a potrebná k odbornému posúdeniu vady závislá na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Prosím venujte pozornosť novej adrese pre zasielanie: Profi-DJ s.r.o., A1 Park, Hlavní 684/106, 66431, Lelekovice!

Prílohy:

Reklamačný protokol / Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Skôr než sa vrhneš do nakupovania, prečítaj si, prosím, tieto obchodné podmienky. Ich cieľom je oboznámiť Ťa s právami a povinnosťami oboch strán obchodu.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Profi-DJ.cz, ktorý je prevádzkovaný na internetovej adrese www.profi-dj.sk.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Profi-DJ s.r.o so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod spisovou značkou C 82994.

Obsah obchodních podmienok:

1. Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod
2. Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod
3. Reklamačný poriadok
4. Podmienky používania webového rozhrania
 

1. Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Profi-DJ.sk umiesteného na webovom sídle www.profi-dj.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi spoločnosťou

Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

IČ: 02927195

IČ DPH: SK4120063376

Zapísanou do Obchodného registra Krajského súdu v Brně, Oddiel C, Vložka č. 82994

Adresa pre doručovanie: Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Telefónne číslo:+420 544 212 532

Kontaktný e-mail: obchod@profi-dj.cz

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim

 1.      ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke, a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo iba „cena“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám bude vždy oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezmete.

1.1.      Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Kúpnou zmluvou (alebo iba „zmluvou“) sa rozumie akákoľvek zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok. Môže sa teda jednať napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2.      Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale vzťahujú sa na vás Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod. Najmä, ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3.      Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

−    právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail nebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);

−    nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke uvedenej v Reklamačnom poriadku (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);

−    právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom sídle),

−    právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).

1.4.      Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentami:

−    týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

−    Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

−    Podmienkami použitia webového sídla ktoré upravujú registráciu na webovom sídle, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového sídla a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla;

−    podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy;

−    objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

−    zákonom č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej iba „občiansky zákonník“);

−    zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Berte na vedomie, že bez ohľadu na to, kde sa nachádza vaše bydlisko alebo sídlo, náš vzťah sa riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5.      Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom sídle potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 1.      KÚPNA ZMLUVA

2.1.      Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. U každého tovaru je uvedená cena vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru k vám. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k spracovaniu tejto objednávky z našej strany.

2.2.      Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového sídla (vyplnením formulára), prípadne i e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom sídle umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie uvedené vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať hlavne druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky Vás budeme informovať. Informácia (oznámenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a týmto prijatím nie je kúpna zmluva uzatvorená, pokiaľ to v oznámení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takú objednávku sa potom hľadí, ako keby nebola podaná.

2.3.      Kedy je teda zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, keď je vám doručená informácia o spracovaní objednávky z našej strany. Informácia o spracovaní objednávky vám bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k zaslanie informácie o spracovaní objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená v okamihu, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Spracovanie objednávky môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zjavné z webového sídla.

2.4.      Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme zatiaľ nespracovali (t. j. nebola vám zaslaná informácia o spracovaní objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky nebo e-mailom. Všetky nami spracované objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5.      Môže sa cena uvedená na webovom sídle meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom sídle. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže by bolo na webovom sídle výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom sídle alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bola zaslaná informácia o spracovaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pri tovare na webovom sídle alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak dosiaľ nedošlo k spracovaniu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej spracovaním z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6.      V akých jazykoch je možné zmluvu uzavrieť?

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.

2.7.      Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a informácia o jej spracovaní z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.8.      Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na vyžiadanie vám ju zašleme.

2.9.      Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky nebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 1.      PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.      Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

−    v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

−    bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo pred osobným odberom prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v prijatí objednávky);

−    bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo pred osobným odberomprostredníctvom platobného systému PayPal alebo platobnej brány GoPay;

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť tiež spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom sídle. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

3.2.      Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš účet.

3.3.      V akej mene môžete platiť?

Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

3.4.      Kedy môžeme požadovať zálohu alebo úhradu vopred?

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou nad 3.000 EUR.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.5.      Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

Podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb sme povinní vystaviť vám účtenku. Zároveň sme povinní zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

 1.      DODACIE PODMIENKY

4.1.      Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom sídle. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiaden spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

4.2.      Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom sídle.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

4.3.      Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovi, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, keď je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Do 14 dní od uzatvorenia zmluvy máte právo od zmluvy odstúpiť (pozri článok 5 týchto obchodných podmienok). Počas tejto doby vám nebude aktivačný kľúč k tovaru dodaný, ibaže o to výslovne písomnou formou požiadate. Požiadať o dodanie aktivačného kľúča pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je možné aj zaškrtnutím príslušnej možnosti v priebehu vyplňovania objednávky.

V ostatných prípadoch vám bude aktivačný kľúč dodaný nasledujúci deň po dni, ktorým uplynula 14 dní dlhá lehota na odstúpenie od zmluvy.

4.4.      Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás, najneskôr však do 2 pracovných dní od doručenia. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

V okamihu prevzatia tovaru (alebo v okamihu, keď ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neučinili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 1.      ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.      Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijak zdôvodňovať.

5.2.      Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva i akákoľvek doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3.      Kedy  nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmlúv, ktorých predmetom jepredaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa, kedy vám bola doručená informácia o spracovaní objednávky z našej strany. Aktivačný kľúč vám bude dodaný až po uplynutí tejto lehoty. Vezmite však na vedomie, že ak vyjadríte výslovný súhlas s dodaním tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,nemáte na odstúpenie od zmluvy nárok, a to podľa ustanovení § 1837 písm. l) občianskeho zákonníka.

5.4.      Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste nám povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

−    kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, nebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

−    písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári nebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5.      Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte i nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám a zaplatených poplatkov. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

−    rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo

−    spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa  predchádzajúcej vety pod podmienkou, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6.      Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, máme voči vám nárok na náhradu škody.

5.7.      Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

−    technickou chybou bola na webovom sídle uvedená celkom zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);

−    tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do Českej republiky atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

−    plnenie sa stane objektívne nemožným nebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné v okamihu, keď je vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1.      PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, tak aj § 2158 až 2174  občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

 1.      VEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.      Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2.      Ako vybavujeme sťažnosti a podnety?

Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1, a to aj bez nutnosti obracať sa najprv na nás. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3.      Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové sídlo: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: + 420 296 366 360) s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovarov alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, môžete tiež využiť on-line platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4.      Čo by ste ešte mali vedieť?

Vezmite na vedomie, že tovar, ktorý je svojou povahou autorským dielom (predovšetkým softvér), je chránený autorským zákonom a je zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu. Tovar nebudete modifikovať, nezneužijete je a nebudete je poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť zákonnú ochranu predávaného tovaru. Zodpovednosť za škodu, ktorá v dôsledku takéhoto správania môže vzniknúť, nesiete vy.

Upozorňujeme, že tovar, ktorý je svojou povahou softvér, je možné čítať len na niektorých technických zariadeniach s určitým softvérovým vybavením. Ak nemáte takéto zariadenie, nezodpovedáme za sťaženú možnosť užívania. Údaje o funkčnosti elektronického obsahu vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu a údaje o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú nám známe, obsahujú licenčné podmienky predávaného tovaru, alebo sú uvedené na webovom rozhraní.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby vášho poskytovateľa služieb komunikácie na diaľku.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v objednávke alebo vo vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou nebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017.

2. Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu Profi-DJ.sk umiesteného na webovom sídle www.profi-dj.sk (ďalej len „webové sídlo“) medzi spoločnosťou

Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

IČ: 02927195

IČ DPH: SK4120063376

Zapísanou do Obchodného registra Krajského súdu v Brně, Oddiel C, Vložka č. 82994

Adresa pre doručovanie: Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Telefónne číslo: +420 544 212 532

Kontaktný e-mail: obchod@profi-dj.cz

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako kupujúcim

(obaja ďalej spoločne tiež len ako „zmluvné strany“).

 1. Úvodné ustanovenia

1.1.      Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru alebo inej zmluvy tu uvedenej (ďalej spoločne len ako „zmluva“) prostredníctvom webového sídla.

1.2.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Zmluvné ustanovenia majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok , za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom, Podmienkami použitia webového sídla a podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom sídle najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3.      Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa tieto obchodné podmienky neuplatnia, ale uplatnia sa Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod.

1.4.      Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, než tovar prevezme.

1.5.      Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1.      Na webovom sídle je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka. Pre uzatvoreniezmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2.      Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového sídla, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom sídle alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3.      Predávajúci nie je povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4.      Zmluva je uzavretá okamihom, keď bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

 1. Dodacie podmienky

3.1.      Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom jazyku.

3.2.      Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3.      Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o vadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.4.     Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru, jeho kompletnosť a či tovar nie je poškodený. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

3.5.      Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

 1. Platobné podmienky

4.1.      Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom sídle alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

−        v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

−        bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo pred osobným odberom prostredníctvom platobného systému PayPal alebo platobnej brány PayU;

−        bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry;

−        bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre;

Predávajúci je oprávnený neumožniť zaplatenie tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru.

Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.2.      Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.3.      V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

4.4.      Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

4.6.      Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb?

Podľa zákona č. 112/2016 Zb. O evidencii tržieb sme povinní vystaviť vám účtenku. Zároveň sme povinní zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám zároveň udeľujete súhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1.      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

5.2.      Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny tovaru.

5.3.      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.

5.4.      Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

5.5.      Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky musí byť vykonané tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

5.6.      Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán účinnosť.

 1. Práva z chybného plnenia

6.1.      Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

 1. Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky predávajúceho

7.1.      Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

−      uchovávať ako dôverné;

−      neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;

−      nevyužiť ich k inému účelu, než na plnenie zmluvy;

−      nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2.      Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu kupujúcim.

 1. Záverečné ustanovenie

8.1.      Strany sa dohodli, že vzťah medzi nimi sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

8.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017

3. Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu Profi-DJ.sk prevádzkovaného spoločnosťou

Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

IČ: 02927195

IČ DPH: SK4120063376

Zapísanou do Obchodného registra Krajského súdu v Brně, Oddiel C, Vložka č. 82994

Adresa pre doručovanie: Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Telefónne číslo: +420 544 212 532

Kontaktný e-mail: obchod@profi-dj.cz

 1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

−    má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

−    je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

−    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

−    tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;

−    za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy vám dodáme iný tovar, než aký bol medzi nami dohodnutý;

−    zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a

−    tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe uvedenej v článku 2.

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

Ak ste spotrebiteľom a vada tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 1. Aká je záručná doba?

Spotrebiteľom poskytujeme záruku za kvalitu tovaru počas 36 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

Podnikateľom poskytujeme záruku za kvalitu tovaru počas 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená iná záručná doba.

Berte na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli vade tovar používať, t. j. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

 1. Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174.

 1. V prípade, že vada tovaru existovala alebo sa má za to, že existovala už pri prevzatí tovaru, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, náležia vám tieto práva z chybného plnenia:

a)     odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;

b)     odstránenie vady opravou veci;

c)     primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo

d)     odstúpenie od zmluvy.

V prípade podstatného porušenia zmluvy nás v rámci oznámenia vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady informujte o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili. Upozorňujeme vás, že ak tak neurobíte, budú vám náležať len tie práva, ktoré by vám náležali pri nepodstatnom porušení zmluvy. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Pokiaľ v primeranej lehote vadu tovaru neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť.

Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môžete požadovať:

a)     odstránenie vady; alebo

b)     primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že vadu tovaru neodstránime včas alebo odstránenie vady odmietneme, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu je možné meniť iba po dohode s nami.

Berte na vedomie, že pokiaľ neuplatníte svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, sme oprávnení dodať vám chýbajúci tovar alebo odstrániť právnu vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, že nemôžete vec vrátiť v tom stave, v akom ste ju prevzali. To neplatí v prípade, že:

a)     došlo k zmene stavu veci v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b)     ste použili vec ešte pred objavením vady;

c)     ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím; alebo

d)     ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a uhradíte nám stratu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 1. Pokiaľ sa vada tovaru vyskytne v záručnej dobe podľa článku 2, náležia vám nižšie uvedené práva z chybného plnenia:

a)     právo na výmenu tovaru máte v prípade, že:

−      tovar počas záručnej doby stratí niektorú z vlastností uvedených v článku 1 reklamačného poriadku a nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané;

−      je vada neodstrániteľná;

−      tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo

−      sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

Výmenu tovaru nemôžete požadovať v prípade, že by výmena tovaru bola neúmerná povahe vyskytnutej vady. V takom prípade máte právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na výmenu tovaru vám nenáleží ani v prípadoch, keď je chybná len časť (súčiastka) tovaru.

Požadovať výmenu tovaru nie je možné u tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať primeranú zľavu.

b)     právo na výmenu chybnej súčasti tovaru máte v prípade, že:

−      je chybná iba súčasť (súčiastka) tovaru;

−      je vada neodstrániteľná;

−      tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave; alebo

−      sa na tovare vyskytne väčší počet vád.

c)     právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny máte v prípade, že:

−      v prípade, že nezvolíte právo na odstúpenie od zmluvy, výmenu chybného tovaru alebo súčasti tovaru alebo opravu tovaru;

−      nie sme schopní tovar alebo jeho súčasť vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába);

−      nezabezpečíme nápravu v primeranom čase, alebo v prípadoch, keď by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné problémy; alebo

−      vec má vadu, z ktorej sme zaviazaní, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu.

d)     právo na odstúpenie od zmluvy máte v prípade, že:

−      je vada neodstrániteľná;

−      tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave;

−      sa na tovare vyskytne väčší počet vád;

−      nie sme schopní tovar vymeniť, alebo opraviť (napríklad tovar sa už nevyrába); alebo

−      nie je možné vymeniť chybný tovar alebo súčasť tovaru za bezchybný.

 1. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

−    ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

−    ste vadu sami spôsobili;

−    uplynula záručná doba.

Záruka a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

−    opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);

−    veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

−    ak to vyplýva z povahy veci.

 1. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u nás (alebo osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave) uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady. V súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov prijímame reklamácie:

−    na našej adrese pre doručovanie;

−    v našom sídle;

−    v mieste podnikania;

−    u osoby, ktorá je v záručnom liste uvedená ako osoba určená k oprave.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť adresu pre doručovanie / osobu určenú k oprave.

Odporúčaný postup pri reklamácii:

−    pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne;

−    zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;

−    reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme); pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

−    pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, pre spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote. Pri veľkoobchodnom predaji si vyhradzujeme na vybavenie reklamácie lehotu 90 dní.

V prípade uplatnenia záruky v treťom roku od kúpe tovaru si vyhradzujeme právo predĺžiť lehotu reklamácie na nevyhnutnú pre jej vybavenie.

V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

 1. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar po vybavení reklamácie doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,50,- € za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastku celkom 20,- € nebo výšku kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- €.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1.2017

4. Podmienky použitia webového sídla

Nachádzate sa na webovom sídle www.profi-dj.sk(ďalej len „webové sídlo“) prevádzkovanom spoločnosťou

Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice,

IČ: 02927195

IČ DPH: SK4120063376

Zapísanou do Obchodného registra Krajského súdu v Brně, Oddiel C, Vložka č. 82994

Adresa pre doručovanie: Profi-DJ s. r. o., so sídlom A1 Park, Hlavní 684/106, 664 31 Lelekovice

Telefónne číslo: +420 544 212 532

Kontaktný e-mail: obchod@profi-dj.cz

Vezmite na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového sídla nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho len navštevujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového sídla.

 1. Registrácia na webovom sídle

Na webovom sídle sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom sídle. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame uskutočniť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom sídle.

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.  

 1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom sídle nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového sídla dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku  ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a používaním webového sídla súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalej uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Naša spoločnosť, Profi-DJ s.r.o., postupuje podľa zásad spracovanie osobných údajov, o ktorých sa dočítate tu Ochrana osobných údajov.

2.1.      Čo sú osobné a ďalšie údaje?

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú najmä, avšak nie výlučne, meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového sídla, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenia a operačného systému, doba a počet prístupov na webové sídlo, informácie získané pomocou súborov cookies a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, či na webovom sídle nakupujete alebo nie.

2.2.      Ako využívame osobné a ďalšie údaje?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov vám predovšetkým umožňujeme prístup k vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového sídla.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom správy vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového sídla.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, t. j. k vedeniu databázy užívateľov webového sídla a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

2.3.      Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ZOOÚ a sme vedení v registri pri Úřadě pro ochranu osobních údajů pod identifikačným číslom 00069695.

Spracovaním vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

2.4.      Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru. Takýmto osobám sú vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pro doručenie tovaru.

Vaša e-mailová adresa môže byť ďalej odovzdaná spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., a to za účelom zaslania hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi".Tento dotazník vám bude na e-mailovú adresu zaslaný po uskutočnení nákupu v intervaloch určených spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o. a môžete v ňom hodnotiť kvalitu našich služieb a produktov.S odovzdávaním vašich osobných údajov v rozsahu a v zmysle účelu tohto odseku výslovne súhlasíte.

2.5.      Aké sú vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi?

Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi). Tieto informácie vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy.

Ak sa domnievate, že my alebo sprostredkovateľ osobných údajov uskutočňuje spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

−    požiadať nás alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie;

−    požiadať, aby sme my alebo sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úřad pro ochranu osobních údajů. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úřad pro ochranu osobních údajů priamo.

Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Dozor nad ochranou osobných údajov uskutočňuje v rámci Českej republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

My aj prípadní sprostredkovatelia osobných údajov majú sídlo v Českej republike.

 1. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové sídlo používa pre svoju činnosť takzvané „cookies“. Webové sídlo ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb.

3.1.      Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového sídla, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového sídla.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom sídle udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a k účelu podrobnejšie popísanom na webovom sídle.

3.2.      Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejak zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového sídla.

3.3.      Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov. 

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom sídle (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového sídla a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez súhlasu nás či držiteľa autorských práv. Je zakázané najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestených na webovom sídle.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. 

4.1.      Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie uvedeného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať náhradu nemajetkovej ujmy a škody spôsobenej vaším porušením autorských práv a na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 1. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového sídla

5.1.      Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom sídle môže dôjsť k opusteniu webového sídla a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

5.2.      Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového sídla alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového sídla nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, t. j. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém; a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace obsah webového sídla a využívať webové sídlo alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5.3.      Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové sídlo, ani bezchybnosť a bezpečnosť webového sídla. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používania webového sídla, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom sídle, škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového sídla, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

5.4.      Ak sa pri používaní webového sídla dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové sídlo, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohoto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 1.1.2017